Groundscore
0

Kernthermometer

Een kernthermometer voor de voedingsindustrie is bijna niet meer weg te denken. Volgens de Nederlandse wetgeving is het een vereiste om te voldoen aan de richtlijnen van HACCP. Dat betekent dat iedere ondernemer die werkt met levensmiddelen, voedselveiligheid moet garanderen. HACCP is een voedselveiligheidsysteem waarbij elke productiefase binnen een onderneming in kaart gebracht wordt. De kritische controlepunten van het proces worden in kaart gebracht. Deze dienen continu gecontroleerd, geregistreerd en beheerst te worden. Eén van de kritische controle punten is temperatuur. Dit kan temperatuurregistratie zijn, maar ook de kerntemperatuur van het te prepareren product. Een kernthermometer biedt daarbij uitkomst.

Kernthermometer voedingsindustrie 

Het belangrijkste van een kernthermometer voor de voedingsindustrie is dat er snelle, zeer nauwkeurige metingen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het ook prettig werken wanneer de kernthermometer zeer handzaam en robuust is. De kernthermometers worden namelijk vaker gedurende veeleisende omstandigheden ingezet. De kernthermometers van Ebro zijn kwalitatief, hoogwaardige thermometers speciaal ontwikkeld voor de voedingsindustrie. Met de kernthermometers is het mogelijk om op eenvoudige wijze insteekmetingen te doen in vlees, fruit of deeg etc., en dompelmeting in vloeistoffen zoals koffie, soep of water.

De temperatuursensor zit verwerkt in de punt van de insteekvoeler. Om goede meetresultaten te krijgen is het belangrijk om de insteekvoeler minimaal 3 cm in het te meten product te steken. Daarmee worden meetresultaten zo nauwkeurig mogelijk gegenereerd.

Kalibratie kernthermometer

Volgens de richtlijnen van HACCP dient een kernthermometer jaarlijks gecontroleerd te worden. Bij de controle wordt gekeken of de thermometer nog aan de internationale standaarden voldoet. Wijkt de meting door de kernthermometer af van deze standaarden wordt de thermometer bijgestelt. Na het succesvol afronden van de kalibratie wordt een kalibratiecertificaat afgegeven. Bij controles kan aangetoond worden dat de kernthermometer juist meet en daarmee voldoet aan de richtlijnen van HACCP.

Behalve leverancier van meetinstrumenten bieden wij ook een unieke kalibratie service. Ons ServiceCenter maakt het mogelijk om de meetinstrumenten jaarlijks ter controle aan te bieden. Daarvoor is een oproepservice in het leven geroepen. Indien aangemeld, krijgt de klant ca. twee weken voor het verstrijken van de certificaat datum een melding dat het meetinstrument ter controle aangeboden kan worden. De eerste oproep gaat vergezeld met een gele koker met voorgedrukte adressering. Het meetinstrument kan in de gele koker per post teruggezonden worden. De gele koker garandeert een veilige zending.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop.aspx