Groundscore
Business / Food and Related Products

Installatie van een vaatwasser kastje

Installatie van een vaatwasser kastje door witgoed reparatie Utrecht

Het leegstromen van de bak wordt gestart door het lichten van een klep in de bodem van het reservoir 

al die genoemde stortbakken zijn handbediende spoeltoestellen. er bestaan ook automatisch werkende stortbakken, die met een bepaalde frequentie automatisch spoelen en zich weer vullen. ze worden o.a. toegepast bij openbare urinoirs. Alle sanitaire voorzieningen en witgoed die hun verontreinigd waren op de riolering lozen, moeten van stankafsluiters zijn voorzien volgens witgoed reparatie Utrecht.

Installatie van een vaatwasser kasje

 

Ze moeten voorkomen, dat stank uit de riolering via de afvoeren van het sanitair in de woonruimten terecht komt. Veel stankafsluiters zijn zo geconstrueerd, dat vaste bestanddelen uit het afvalwater erin bezinken. De bedoeling daarvan is, dat voorkomen wordt. Dat binnen of buitenriolering verstopt raken. Deze afsluiters moeten dan ook regelmatig schoongemaakt worden. De schoonmaakfrequentie  word sterk bepaald door de aard en hoeveelheid afvalwater.

Installatie van een vaatwasser kasje

 

Bij closepotten vormen de standafsluiters een deel van de pot. Na het doorspoelen blijft er altijd water staan in het onderste deel van de pot, waardoor de vrije doortrocht van stank uit de riolering afgesloten wordt. als de hoeveelheid spoelwater groot genoeg is wordt het waterslot met vers water gevuld, zodat in deze afsluiter geen bezinksel achterbljft. 

bij die diepspoeler is een soortgelijke waterslot aanwezig. De vorm van de stankafsluiter is bij bepaale typen zodanig, dat de pot bij het doorspoelen door hevelwerking leeggezogen wordt.

 

Installatie van een vaatwasser kasje

Daarvoor worden de faecalien met kracht afgevoerd en de afsluiter met schoon spoelwater gevuld. de afvoeren zijn verticaal getekend. er zijn ook potten met een afvoer horizontaal of schuin naar achter, naar opzij , middenonder enz. zodat in alle voorkomende gevallen aansluiting op de binnenriolering mogelijk is. Op de afvoer van de closetpot zit soms nog een  Op de afvoer van de closetpot zit soms nog een aansluiting voor ontluchting. Deze ontluchting is nodig indien closetpotten op verschillende verdiepingen boven elkaar op de zelfde standleiding van de binnenriolering zijn aangesloten.