Groundscore
0

Behandelingstemperatuur en de witgoed

Behandelingstemperatuur en de witgoed : Door vaatwasser reparatie Almere

Behandelingstemperatuur op 100 C. De behandelingstemperatiir kan op natuurlijke wijze op 100 C begrensd worden. Omdat water bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt van 100 C heft, zal de temperatuur van een voedingsmiddel dat samen met water wordt verwarmd niet hoger dan 100 C worden, hoe groot de warmtetoevoer ook is.  – Het water begrenst de temperatuur op 100 C. – Het water zorgt voor een gelijkmatige verwarming. – Het water zorgt voor de zwelling van het voedingsmiddel. – Het water zorgt voor de warmte-overdracht van de verwarmingsbron, via de panbodem, naar het voedingsmiddel.

 

De aankooktijd

De pan aan de kook te brengen en gedurende enige tijd aan de kook te houden. De eisen, die aan de warmtebron gesteld moeten worden zijn echter strenger dan boven gesteld is. De aankooktijd, d.i. de tijd die nodig is om de inhoud aan de kook te brengen, moet meestal zo kort mogelijk zijn. Om 2 1 water 15 C te verwarmen tot 100 C is ongeveer 0,2 kWh aan energie nodig; we verwaarlozen daarbij allerlei warmteverliezen. Met een vermogen van 200 watt duurt het 1 uur (minstens), met een vermogen van 800 watt duurt het ongeveer 1 kwartier voordat het water kookt. Wil men een korte aankooktijd hebben dan moet men over een groot vermogen om te verwarmen kunnen beschikken.

 

Kooktoestellen:

 

Volgens vaatwasser reparatie hebben kooktoestellen een aantal warmtebronnen van verschillend vermogen, zodat men afhankelijk van de hoeveelheid voedingsmiddel een bijpassend vermogen kan kiezen, daarbij rekening houdend met de diameter van de pan. Een wamrtetechnisch voordeel van een korte aankooktijd is, dat het rendement hoger is, omdat stralings en convectieverliezen geringer zijn. Voor het aan de kook houden moet zoveel warmte worden toegevoegd dat de temperatuur op 100 C blijft. In feite moet de verdampingswarmte worden aangevuld en moeten de verliezen als gevolg van straling en convective worden gecompenseerd.